19. augusti infopuudus

Info liikus tol ajal aeglaselt, ning täisinformatsioon kogunes aegamisi. Moskva sündmused jõudsid Müllersonini raadio kaudu samal ajal, kui ta sõbra suvilas parasjagu hommikuvõimlemist tegi. Kiirelt seadis ta sammud Toompeale, et saada rohkem informatsiooni, seal sai jälgida ka Lääne kanaleid, nagu näiteks CNNi.

Põhiliselt tegeles Müllerson välisministeeriumi töö juhtumisega, kuna välisminister Lennart Meri oli tol ajal Soomes. Päev läbi toimusid miitingud, oli vaja saada infot nii Eestist kui ka Moskvast, et läbi mõelda kõik järgnevad sammud. Ka Ülemnõukogu töö sõltus suurel määral välisministeeriumi võimest saada uusimaid uudiseid. Lisaks kõigele oli Müllerson ka ÜRO Inimeste Komitee liige ning pidi nende jaoks olukorda analüüsima ning kiirelt ka neile saatma aruande.

Müllerson - mees, tänu kellele saadi kokkuleppele

Eesti Komitee ja Ülemnõukogu omavahelised vaidlused hakkasid venima pikale. Rahvarinne oleks juba 19. augusti õhtul tahtnud välja kuulutada Eesti iseseisvuse, kuid Eesti Komitee Tunne Kelami juhtimisel nõudis järjepidavalt, et tuleb taastada õiguslikule järjepidevusele toetudes Eesti Vabariik. Murekohti oli teisigi ja ei saadud kokkuleppele otsuse sõnastamisel.

"Küsimus oligi selles, et oli paberi peal kaks varianti ja oli vaja leida kompromiss nende vahel, mis rahuldaks mõlemaid. Mis oleks võrdlemisi neutraalne, aga teisest küljest ka täpne, et ta ütleks, mida oli vaja öelda. Selle ma ka leidsin ja läksin sellega ka nende asjaosaliste juurde," meenutab Müllerson 20. augusti õhtut, kui Mart Laar ja Jüri Luik läksid tema jutule, et Müllerson aitaks hädast välja. Seda ta ka tegi.

Eestlased Moskvas Venemaa tunnustust saamas

Hiljem oli ka just Müllerson see, kes kirjutas Jeltsinile ukaasi, millega Venemaa oleks tunnistanud Eesti iseseisvust. Müllersoni mäletamist mööda olid nad Jeltsini kabinetis eestlastest koos Arnold Rüütli ja Indrek Toomega, ning Jeltsin oli olnud üsna heas tujus. Peagi viidi jutt Eesti tulevikule: "Tekkis selline moment, kus Jeltsin ütles, et ta on valmis tunnustama meie iseseisvust, aga probleem oli selles, et pole kedagi juures, kes võiks selle dokumendi ära vormistada. Siis keegi ütles, et vot Müllerson on siin, ta kirjutas ju neid dokumente Gorbatšovile aastate jooksul, et miks ta ei võiks siin ka ühte kirjutada, " meenutab Müllerson.

Vaata videost, mida mäletab Müllerson neist ärevaist augustikuu päevist!