„Mind ajendas kandideerima kaks olulist teemat. Esiteks tuleb peatada eesti noorte väljaränne. Noortele tuleb võimaldada hea haridus ning lihtsustada nende töölesaamist. Iseseisva elu alustamine peab olema lihtsam, siin, kodumaal. Eestis," ütles Rand.

Iseseisva elu alustamine, pere planeerimine ning laste saamine on Ranna sõnul seotud suurte väljaminekuga ning seetõttu tuleb jätkata lapsetoetuste tõusuga.

Vaata videost, kuidas noored, madalapalgalised spetsialistid ning eakad saaksid taskukohase ja kvaliteetse eluaseme.

Delfi TV toob valimiste eel teieni rubriigi "Vaba mikrofon", kus riigikokku kandideerijad said tulla ja rääkida kolme minuti jooksul, mis just neile oluline on ning mida nad riigikogulasena muuta või saavutada tahavad. Teisisõnu - miks me just neid peaks valima. Küsimusi ette ei antud ning inimesed said rääkida just seda, mis hingel oli!