Steve Cuttsi mõtlemapanev lühifilm.
Allikas: alkeemia.ee