Töötukassa juht Meelis Paavel ütles, et ühe arsti tehtud üle 3500 töövõimehindamise kümne kuu jooksul tekitavad küsimusi, ent hindamiste kvaliteet polnud nimetatud arstu puhul seejuures kõige halvem.
Allikas: Delfi TV