Naistevastane vägivald on järjest enam ühiskonnas tähelepanu alla tõusnud ja koos abivajajate hulgaga on tõusnud ka tugiteenuse pakkujate arv. Varjupaikade ja tugikeskuste rahastuse läbipaistvuse tagamiseks muutis sotsiaalkindlustusamet süsteemi hankepõhiseks nii, et kõigil teenusepakkujatel on võrdsed võimalused riigipoolsele rahastusele kandideerida. See on tekitanud aga palju paksu verd.

Pika kogemusega Eesti Naiste Varjupaikade Liit leiab, et hanke tingimused on liiga leebed ja tekib oht, et hakatakse meelega alapakkumisi tegema ning sellega seoses kannatab teenuse kvaliteet. Osad tugikeskuste juhid usuvad teisalt, et kindlad reeglid teevad olukorra just paremaks. Eesmärk on siiski kõigil osapooltel võimalikult kiiresti erimeelsused lahendada, et ükski hädasolija abita ei jääks.

Kuula probleemist täpsemalt videost.

Allikas: Delfi TV