Kagu-Eestisse maismaa piirile rajatud kokku 3,5km pikkusest katselõigust 300m ehitati sisuliselt mülkasse. Kapitaalne ja kallis ehitus oli talvel patrullide katsetada ning nüüd näidati seda ka avalikkusele.
Allikas: Delfi TV