Esmaspäeval ja teisipäeval toimub Tallinnas Läänemere strateegia aastafoorum, kus otsitakse lahendusi Läänemere keskkonnaprobleemidele, püütakse suurendada piirkonna heaolu ja leida meetmeid, millega meie kandi maid paremini ühendada. Forte otsib foorumile eelnevail päevil ja ka selle ajal meie kodumerega seonduvatele keskkonnaküsimustele lugudesarja kujul vastuseid.

Üks uuemaid keskkonnateemasid, mis Läänemerega seotud, on ravimite või ravimijääkide merre jõudmine. Läänemerre jõuab aastas hinnaguliselt kuni 2200 tonni ravimijääke ehk peaaegu 30% müüdud ravimitest.

Seni, kuni inimesed end nendega ravivad, on ravimite merrejõudmine teatud määral paratamatu. Ent rohud on siiski mõeldud meile, mitte kaladele. Mida ravimid ja nende jäägid vee-elanikele teevad, räägib Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner.

Uudis ilmus koostöös Läänemere strateegia aastafoorumiga.

Allikas: Delfi TV