Vene erakonnad on olnud kaks korda riigikogus, kuid nüüd on nad täielikult kadunud. Mis on saanud erakondadest ja nende juhtfiguuridest?

Vene erakonnad on olnud kaks korda riigikogus, kuid nüüd on nad täielikult kadunud. Samal ajal vene päritulu poliitikud esindatud enamustes praegustes riigikogu fraktsioonides. Sensor otsis üles kunagised vene poliitikud ja küsis, kuhu on nad kadunud. Kes esindab vene rahvusvähemust Eestis poliitilisel tasemel?

Allikas: Delfi TV