Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kandidaat Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosas Valev Kald esines videos vene keeles. „Miks esinesin vene keeles? Vastavalt EV Põhiseaduse § 45´le on igaühel õigus vabalt levitada ideid /.../ sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Muu viis ongi vene keeles," põhjendas Kald.

„Vasakpartei on ainsa erakonnana Eestis viimase kahekümne kolme aasta jooksul seisnud linna ja maa töörahva elatustaseme ja sotsiaalsete õiguste kaitsel, rõhutades neidsamu seisukohti, mis nüüd on hakanud kõlbama kõikidesse valimisprogrammidesse," leidis Kald.

Kaldi hinnangul on riigi eesmärk inimeste huvide ja heaolu kaitsmine, kindlustamine, sotsiaalsed garantiid, looduskeskkond: „Lõpetada tuleb muukeelsete elanike poliitiline diskrimineerimine, kes moodustavad 1/3 maksumaksjatest. Miinimumpalk peab tagama elatusmiinimumi vastavalt Euroopa sotsiaalharta 4. artiklile ning pensionid ei tohi oluliselt erineda miinimumpalgast."  

Maksulubaduste puhul on Vasakpartei resoluutne: „Astmeline tulumaks! Poliitikute erisoodustuste kaotamine! Sotsiaalne kindlustunne kõigile ühiskonna liikmetele! Rahvuslikkuse edasi kestmiseks tuleb päästa maaelu. Julgeolekugarantiide hulka kuulub põhilise toiduvajaduse omamaine rahuldamine," loetles Kald.

„Tagada igaühe õigus eluasemele! Vaesus - Eesti häbiplekk! Haridus peab kõigis astmetes olema võrdselt kättesaadav! Elanikkonna tervis tagab rahvuse kestmise. Osakem näha, hoida ja arendada inimressurssi," resümeeris Kald.

Delfi TV toob valimiste eel teieni rubriigi "Vaba mikrofon", kus riigikokku kandideerijad said tulla ja rääkida kolme minuti jooksul, mis just neile oluline on ning mida nad riigikogulasena muuta või saavutada tahavad. Teisisõnu - miks me just neid peaks valima. Küsimusi ette ei antud ning inimesed said rääkida just seda, mis hingel oli!

Allikas: Delfi TV